Forside
  Hovedmenu
  U/E-kalender
  Links
  FAQ-Regler
  Fakta
  Logud
  Kontakt

Fakta

Rettet senest:  24/5-18, 21:18


Fakta om grundejerforeningen:

Grundejerforeningen blev stiftet i december 1912 og består i dag af ca. 200 matrikler bestående af op til 300 husstande. Foreningen omfatter matriklerne ved det meste af Bjørnsonsvej, Strindbergsvej, dele af Karensgade og hele Julius Lassensvej og Carl Torpsvej. Foreningen består af private fællesveje hvilet indebærer at vedligeholdelse af veje og fortove påhviler grundejerforeningen i fællesskab og den enkelte grundejer.

Da foreningen består af private fællesveje indebærer det at drift og vedligeholdelse af veje og fortove påhviler grundejerforeningen i fællesskab og den enkelte grundejer, der har ansvaret for fortov og vej til midten, herunder renholdelse hele året.

Foreningen ejer et grønt område som ligger i midten af grundejerforeningen. Området som omfatter ca. 3000 kvm. , kaldes i daglig tale Fællesanlægget. Det blev for nyligt renoveret og anvendes til rekreative formål af foreningen og dens naboer. Grundejerforeningen er for tiden meget børnerigt idet det anslås at der bor omkring 150 børn og unge i alderen 0 - 18. Der arrangeres jævnligt fællesaktiviteter for foreningens beboere.
Samtidig har vi to selvdrevne børneklubber: Krabat og Mini Krabat. Klubberne har til formål, udover at lave sjove og spændende aktiviteter for områdets børn, at børnene opnår kendskab og venskab med børn i nærområdet selv om de går på mange forskellige skoler og børnehaver.

Området omtales ofte som Forfatterkvarteret pga. de to parallelle, 1 km. lange veje som de to store nordiske forfattere Bjørnstjerne Bjørnson og August Strindberg har lagt navne til. Desuden er der veje opkaldt efter to markante professorer i bl.a. strafferet: Julius Lassen og Carl Torp. Stien langs banestrækningen hed oprindelig August Golls Vej efter en samtidig rigsadvokat. Karensgade er ikke, som mange tidligere mente, opkaldt efter medlemmer af bryggerfamilien ligesom Gerdasgade og Ottiliavej som dog ikke er en del af denne grundejerforening. Karen og Gerda tilhørte sandsynligvis medlemmer af Kløverbladsgade kvarterets bygherre ifølge byhistoriker Allan Mylius Thomsen.

Grundejerforeningens interesser varetages til dagligt af en lovformelig valgt bestyrelse, idet der under normale omstændigheder afholdes generalforsamling i slutningen af marts måned.

Udefra kommende henvendelse kan ske på: bestyrelsen@forfatterkvarteret.dk

Hvis du har historier gamle billeder eller fakta om vores område som har relevans for forfatterkvarteret.dk er du velkommen til at rette henvendelse på ovenstående adresse.