Velkommen til Forfatterkvarterets hjemmeside

Hjemmesiden tilhører Forfatterkvarterets Grundejerforening, beliggende i Valby, København, og der er kun adgang for medlemmer af grundejerforeningen. Hjemmesiden bestyres af grundejerforeningens bestyrelse.

På hjemmesiden kan man finde information om foreningen og kommunikere med bestyrelsen og andre medlemmer. Her findes foreningens vedtægter, generalforsamlings- og bestyrelsesreferater, indkaldelser til generalforsamlinger og andre fælles møder og vigtig information fra bestyrelsen.

På hjemmesiden findes også matrikelkort, en event- og udlånskalender, hvor man kan booke telte, borde og stole m.v., og der findes også mulighed for at sætte private effekter til salg. Endelig er hjemmesiden et debatforum.

Adgang til hjemmesiden (login m.v.) sker via henvendelse til bestyrelsen. Som på alle hjemmesider er der ’færdselsregler’, som bestemmes af bestyrelsen.